Trulltallen    

Första sidan ] Förra sidan ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mytomsbundna tallen dit gick man när man hade tandverk och borrade ett hål i tallen, det sägs att verken försvann då.

Tallen är R-märk av riksintressen, och ligger på gårdens ägor.