Fåglar    

Första sidan ] Förra sidan ] 

 

Fågelskådarnas säsong är lång. Här sträcker fåglarna förbi under vår och höst.

Under sommaren simmar sjöfågel utanför stranden,

lärkan drillar högt i skyn och en och annan rovfågel seglar värdigt förbi.